معرفی و اهداف

معرفی و اهداف:

تحقیق و توسعه عبارتست از فرآیند پویای بهم پیوسته­ای از تحقیقات پایه­ای، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه­ای می باشد که نتایج آن تولید تکنولوژی و محصولات جدید قابل فروش می­باشد. در محیط­های صنعتی واحدی که در آن تحقیقات و توسعه محصول صورت می­گیرد به طور معمول، واحد (R&D) است.

تحقیق و توسعه یک فرآیند مداوم و همیشگی است نه مقطعی و یکبار برای همیشه. بدون تردید، تحقیقات عامل پویایی و همانند خون در رگ پیکره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور است. امروزه، تمامی فعالیتهایی که منجر به بهبود کیفیت محصولات، توسعه محصولات جدید، بکارگیری فناوریهای پیشرفته، بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینه تمام شده می­شود، همگی در قالب فعالیتهای تحقیق و توسعه شکل می­گیرد.

امروزه فعالیتهایR&D دیگر هزینه محسوب نمی­شوند، بلکه نوعی سرمایه گذاری تلقی می­شوند و این میزان سرمایه­گذاری شاخصی برای توسعه یافتگی بنگاه­های اقتصادی و سازمان­ها محسوب می­شود.

نقش تحقیق و توسعه از هر عنصر دیگری برای حرکت به سمت بهره مندی از علم و فناوری، حیاتی تر است. تحقیق و توسعه، لازمه همراستایی با جهان در حال تغیر است. امروزه برتری در رقابت بیش از پیش به سرمایه گذری در زمینه های کلیدی فناوری و اقتصادی کردن نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه هدفمند بستگی پیدا کرده است.

نقش و اهمیت تحقیق و توسعه از نیمه دوم قرن بیستم، مدام در حال ارتقاء و افزایش بوده است. در طی 50 سال گذشته، همه کشورها با وقوف به نقش مهم و تعیین کننده تحقیقات جهت توسعه، هر یک به نوعی توجه و اهتمام خود را در جهت تقویت و ارتقاء سطح شاخصهای مختلف تحقیقات بکار گرفته اند.

رسالت رشد بهره­وری در سازمان به عهده واحد تحقیق و توسعه است. برای این منظور لازم است این واحد زنجیره تأمین را هر لحظه مورد بررسی قرار دهد و از بهره­ور بودن اجزاء این زنجیره اطمینان حاصل کند.

تحقیق و توسعه مؤثر و کارآمد، هم به نتایج کوتاه مدت و هم به نتایج بلندمدت نیاز دارد. تلاشهایی که باید انجام گیرد بسیار بیش از آن است که تنها به نتایج کوتاه مدت و سریع الوصول قناعت کرد، ضمن اینکه هر موفقیت کوچک، نتیجه گامی است که باید در یک فرآیند بلند­مدت و ادامه­دار برداشته شود.

فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها باید معطوف به بهترین فرصتها شود، فرصتهایی که کسب و کار جدید خلق کنند یا کل کسب و کار شرکت را متحول نمایند. در مجموع، مأموریتهای یک واحد تحقیق و توسعه را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

درک دقیق استرات‍ژی­های جاری و آینده شرکت
کشف و درک فرصتها و نیازهای بازار
کشف ایده­های جدید و تبدیل آنها به محصول و فرصتهای تجاری
فهم و شناخت روند فناوری­های موجود و فناوری های آینده
انجام مداوم نوآوری جهت ایجاد مزیتهای رقابتی
رویارویی با تهدیدها از طریق حفظ مزیت رقابتی و درک استراتژی های رقبا
افزایش مداوم ظرفیتهای تحقیق و توسعه، از طریق بالا بردن کیفیت منابع انسانی، سطح تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و مهندسی در سازمان
انتقال و بومی سازی تکنولوژی های نوین صنعت فولاد
بهینه سازی فرآیندهای تولید و محصول، افزایش تولید و بالا بردن ارزش افزوده محصولات تولیدی
تحقیق در جهت افزایش بهره وری تولید، ماشین آلات، نیروی انسانی، مواد و انرژی
تحقیق در جهت ارتقاء شرایط ایمنی و زیست محیطی به منظور حرکت در راستای تولید پایدار

تحقق اهداف واحد تحقیق و توسعه مستلزم افزایش قابلیت ارزش آفرین بنگاه اقتصادی از طریق دانش بنیان نمودن تصمیمات و علمی کردن مدیریت است.